Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bootverhuur Groningerland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Groningen, gevestigd aan Lombok 8, 9951 SC Winsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bootverhuur Groningerland
Lombok 8
9951SC Winsum
+31(0)595441638

Pieter de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Bootverhuur Groningerland. Hij is te bereiken via info@bootverhuur-groningerland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bootverhuur Groningerland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bootverhuur Groningerland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Bootverhuur Groningerland verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van grondslag ‘overeenkomst’ en ‘wettelijke verplichting’.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bootverhuur Groningerland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bootverhuur Groningerland) tussen zit.